Thư viện PDF Selavia Cuốn sách Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp (Quyển 1): Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán được viết bởi tác giả Nhiều Tác Giả, bàn về chủ đề Kinh Tế và được in với hình thức .

Quyển sách Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp (Quyển 1): Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành
05-2015 .

Bạn đang xem: Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp (Quyển 1): Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán PDF

TẢI SÁCH PDF NGAY

✅ Tác giả ✅ Nhiều Tác Giả
✅ Nhà xuất bản ✅ Bìa Mềm
✅ Ngày xuất bản
05-2015
✅ Số trang
550
✅ Loại bìa
✅ Trọng lượng
580 gram
✅ Người dịch

Tải Sách Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp (Quyển 1): Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán PDF

Tải sách Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp (Quyển 1): Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán PDF ngay tại đây

TẢI SÁCH PDF NGAY

Đánh giá sách Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp (Quyển 1): Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán

Hình ảnh bìa sách Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp (Quyển 1): Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán

image

Đang cập nhật…

Nội dung sách Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp (Quyển 1): Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán

Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp (Quyển 1): Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Bộ sách Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp có mục tiêu giúp các nhà quản trị Doanh Nghiệp – Các Kế toán trưởng, Kế toán viên, các Sinh viên khối ngành Kế Toán, Kinh Tế – Tài Chính, Quản trị Doanh nghiệp nghiên cứu, áp dụng nghiệp vụ kế toán trong thực tiễn công việc, phù hợp Luật Kế toán và các Nghị Định, Thông Tư hướng dẫn, bao gồm cả 26 chuẩn mực kế toán, từng bước định hình các nguyên tắc kế toán phù hợp tình hình thực tiễn nền kinh tế Việt Nam, đồng thời từng bước phù hợp các nguyên tắc và thông lệ kế toán chấp nhận chung quốc tế. Quyển 1 – Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán trình bày toàn bộ hệ thống tài khoản kế toán, các quy định và phương pháp kế toán từng tài khoản.

Xem Thêm Thông Tin Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp (Quyển 1): Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán ở đâu

Bạn có thể mua sách Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp (Quyển 1): Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán tại đây với giá

115.440 đ
(Cập nhật ngày 15/11/2022 )

Tìm kiếm liên quan

Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp (Quyển 1): Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán PDF

Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp (Quyển 1): Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán MOBI

Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp (Quyển 1): Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Nhiều Tác Giả ebook

Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp (Quyển 1): Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán EPUB

Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp (Quyển 1): Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán full

Tìm hiểu thêm
nên kinh tê
nhiều tác giả
bìa mềm

05-2015

550

580

Bộ sách Hệ thống Kế toán Doanh nghiệp (Quyển 1): Hệ thống Tài khoản Kế toán Mục đích của Bộ sách Hệ thống Kế toán Doanh nghiệp là giúp các nhà quản lý doanh nghiệp – kế toán trưởng, kế toán viên, sinh viên chuyên nghiệp, kế toán, kinh tế – tài chính và quản trị doanh nghiệp học hỏi và vận dụng các kỹ năng kế toán về thực tiễn, phù hợp với Luật Kế toán và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, trong đó có 26 Chuẩn mực kế toán và Nguyên tắc kế toán, từng bước hình thành các nguyên tắc kế toán phù hợp với tình hình thực tế của nền kinh tế Việt Nam, đồng thời từng bước tuân thủ các nguyên tắc và thông lệ kế toán được quốc tế thừa nhận. Tập 1 – Hệ thống tài khoản kế toán mô tả toàn bộ hệ thống kế toán, các quy định và phương pháp kế toán cho từng tài khoản.image

Giá đặc biệt
115.440 VND

580

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *