Thư viện PDF Selavia Cuốn sách KEY International A2 (Kèm 1 Đĩa Mp3) được viết bởi tác giả Carole Eilertson, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức .

Quyển sách KEY International A2 (Kèm 1 Đĩa Mp3) được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành
08-2016 .

Bạn đang xem: KEY International A2 (Kèm 1 Đĩa Mp3) PDF

TẢI SÁCH PDF NGAY

✅ Tác giả ✅ Carole Eilertson
✅ Nhà xuất bản ✅ Bìa Mềm
✅ Ngày xuất bản
08-2016
✅ Số trang
176
✅ Loại bìa
✅ Trọng lượng
250 gram
✅ Người dịch

Download ebook KEY International A2 (Kèm 1 Đĩa Mp3) PDF

Tải sách KEY International A2 (Kèm 1 Đĩa Mp3) PDF ngay tại đây

TẢI SÁCH PDF NGAY

Review sách KEY International A2 (Kèm 1 Đĩa Mp3)

Hình ảnh bìa sách KEY International A2 (Kèm 1 Đĩa Mp3)

image

image

image

Đang cập nhật…

Nội dung sách KEY International A2 (Kèm 1 Đĩa Mp3)

KEY International A2
Key International A2 offers a wide range of contemporary material for lessons in adult education. Every Unit consists of three sections, each dealing with a different aspect of a theme, and ending with a detailed Homestudy section. Key International A2 guides groups through approximately 72 lessons to reach intermediate level (A2).
Key International features 11 Units, each consisting of two introductory Parts (A,B), a consolidation Part (C), and a double page of Homestudy. A final Unit with portfolio pages Clear structure (approximately 90 minutes per double page) Stimulating visual elements, interesting and motivating exercises Systematic guidance to everyday communication situations, including colloquial language right from the start Three comprehensive Journals with authentic texts and photos An MP3 CD complete with transcripts English word list including space for own translations or notes
Key International Key International is a completely new multi-level coursebook for adult learners of English. With it’s clear structure – two-page spreads for each lesson – Key International offers a successful combination of motivating input and straight-forward language training. The motto of the series is ‘take & teach’, and the coursebooks live up to that motto on every single page.
Key concept Each of the 12 units is divided into four two-page sections. Parts A and B introduce key language and expressions; in Part C the learner revises and consolidates what has gone before; Part D is for homestudy, but can also be used in the classroom if desired. The coursebook contains full solutions to the homestudy sections so that the learner can use them independently.
The journals The Key International coursebooks each contain three sections with 7 journal pages each. The journals were inspired by in-flight magazines and offer authentic reading at an easily understandable level. Consisting of stimulating articles and photo essays, amusing quizzes and short fiction, the journals not only provide a starting point for conversation, they also give learners an opportunity to hone reading skills outside the classroom.
Bringing it all together The final unit of each coursebook invites learners to review what they have learned, to complete their own learner portfolio and to bring their own material to the lesson.
Flexible planning The coursebook structure makes it easy to plan lessons and whole courses. The A/B/C/D structure with each section providing around 90 minutes of teaching time ensures that the book fits into any term plan. Faster learners can even skip the C sections, while Part D of each unit provides more than enough material for homework and extra practice. The three journal sections can either be incorporated into the lessons as a change of pace or learners can be invited to look at them in their own time. The teaching guide provides suggestions as to what teachers can do in class with the journals, if they wish to do so.
Real language from day 1 Unlike almost all of its competitors, Key International puts learners and teachers in the driving seat. Learners want real language from the first lesson and teachers want to enable their learners to communicate effectively from the first lesson. That’s what Key is about: real-world language right from the start with masses of motivating input and constant opportunities to speak and interact in a genuine way.
All in one The Key International coursebooks A1 to B1 contain 12 units of 8 pages each, three 7-page journals, partner files, grammar summary, homestudy solutions, transcripts and MP3 CD with all the listening material.

Mua sách KEY International A2 (Kèm 1 Đĩa Mp3) ở đâu

Bạn có thể mua sách KEY International A2 (Kèm 1 Đĩa Mp3) tại đây với giá

183.520 đ
(Cập nhật ngày 13/12/2022 )

Tìm kiếm liên quan

KEY International A2 (Kèm 1 Đĩa Mp3) PDF

KEY International A2 (Kèm 1 Đĩa Mp3) MOBI

KEY International A2 (Kèm 1 Đĩa Mp3) Carole Eilertson ebook

KEY International A2 (Kèm 1 Đĩa Mp3) EPUB

KEY International A2 (Kèm 1 Đĩa Mp3) full

Tìm hiểu thêm
sách học ngoại ngữ
Carol Allerson
bìa mềm

08-2016

176

250

KEY International A2

Key International A2 cung cấp nhiều loại tài liệu hiện đại cho các khóa học giáo dục người lớn. Mỗi bài bao gồm ba phần, mỗi phần đề cập đến một khía cạnh khác nhau của một chủ đề và kết thúc bằng phần học chi tiết ở nhà. Nhóm Chỉ đạo A2 Quốc tế Trọng điểm đạt trình độ Trung cấp (A2) qua khoảng 72 bài học.

Các tính năng quốc tế chính

11 bài, mỗi bài bao gồm hai phần giới thiệu (A, B), một phần củng cố (C) và một bài Homestudy dài hai trang.Phần cuối cùng với các trang danh mục đầu tư được cấu trúc rõ ràng (khoảng 90 phút mỗi trang đôi) Các yếu tố hình ảnh đầy cảm hứng, các bài tập vui nhộn và thúc đẩy Hướng dẫn có hệ thống về các tình huống giao tiếp hàng ngày, bao gồm cả ngôn ngữ nói ngay từ đầu Ba cuốn sách với tạp chí Toàn diện đích thực có văn bản và hình ảnh Full MP3 CD danh sách từ tiếng Anh với bản ghi bao gồm không gian riêng để dịch hoặc chú thích

trọng điểm quốc tế
Key International là một sách giáo khoa nhiều cấp độ mới dành cho người lớn học tiếng Anh. Với cấu trúc rõ ràng – hai trang mỗi bài học – Key International kết hợp thành công việc thúc đẩy đầu vào với đào tạo ngôn ngữ trực tiếp. Phương châm của bộ sách là “Nhận và Dạy”, và mỗi trang của sách giáo khoa đều tuân theo phương châm đó.

Ý chính
Mỗi đơn vị trong số 12 đơn vị được chia thành bốn phần hai trang. Phần A và B giới thiệu ngôn ngữ và cách diễn đạt chính; trong Phần C, người học ôn tập và củng cố nội dung trước đó; Phần D dành cho việc học ở nhà nhưng cũng có thể được sử dụng trong lớp học nếu muốn. Sách giáo khoa có các giải pháp hoàn chỉnh cho các phần học ở nhà để người học có thể sử dụng chúng một cách độc lập.

Tạp chí định kỳ
Mỗi cuốn sách giáo khoa của Key International bao gồm ba phần, mỗi phần có 7 trang tạp chí. Các tạp chí này được lấy cảm hứng từ các tạp chí trên máy bay và cung cấp cách đọc chân thực dễ hiểu. Những tạp chí này bao gồm các bài báo và bài luận ảnh, câu đố vui và truyện ngắn hấp dẫn không chỉ cung cấp điểm khởi đầu cho các cuộc trò chuyện mà còn mang đến cho người học cơ hội trau dồi kỹ năng đọc bên ngoài lớp học.

đặt nó tất cả cùng nhau
Phần cuối cùng của mỗi cuốn sách giáo khoa mời người học xem lại những gì họ đã học, hoàn thành hồ sơ người học của riêng họ và mang theo tài liệu của riêng họ vào khóa học.

Lập kế hoạch linh hoạt
Cấu trúc sách giáo khoa giúp bạn dễ dàng lập kế hoạch bài học và toàn bộ khóa học. Cấu trúc A / B / C / D, với mỗi phần cung cấp khoảng 90 phút thời gian giảng dạy, đảm bảo cuốn sách này phù hợp với bất kỳ kế hoạch học kỳ nào. Những người học nhanh hơn thậm chí có thể bỏ qua Phần C, trong khi Phần D của mỗi phần cung cấp đủ tài liệu cho bài tập về nhà và thực hành thêm. Ba phần tạp chí có thể được kết hợp vào khóa học như một sự thay đổi về tốc độ, hoặc người học có thể được mời xem lại chúng tại thời điểm của họ. Hướng dẫn giảng dạy cung cấp lời khuyên về những gì giáo viên có thể làm với các tạp chí trong lớp học, nếu họ muốn.

ngôn ngữ thực vào ngày đầu tiên
Không giống như gần như tất cả các đối thủ cạnh tranh, Key International đặt học sinh và giáo viên lên dẫn đầu. Người học muốn sử dụng ngôn ngữ thực từ bài học đầu tiên và giáo viên muốn giúp người học của họ giao tiếp hiệu quả ngay từ bài học đầu tiên. Đó là tất cả những gì Key hướng đến: ngôn ngữ thế giới thực ngay từ đầu với nhiều thông tin đầu vào thúc đẩy và cơ hội liên tục nói và tương tác theo những cách xác thực.

một
Sách Khóa học Quốc tế Trọng điểm A1 đến B1 bao gồm 12 đơn vị, mỗi bài 8 trang, ba tạp chí dài 7 trang, tài liệu đối tác, tóm tắt ngữ pháp, giải pháp học ở nhà, bảng điểm và CD MP3, và tất cả các tài liệu nghe.


image
image
image

Giá đặc biệt
183.520 VNĐ

250

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *