Thư viện PDF Selavia Cuốn sách Sổ Tay Truyền Thông Về Nâng Cao Năng Lực Cho Phụ Nữ Trong Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu được viết bởi tác giả TS Trần Liên Hoa, TS Trần Mai Hoa, ThS Trần Thành Long, bàn về chủ đề Tâm lý – Kỹ năng sống và được in với hình thức .

Quyển sách Sổ Tay Truyền Thông Về Nâng Cao Năng Lực Cho Phụ Nữ Trong Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành
2019 .

Bạn đang xem: Sổ Tay Truyền Thông Về Nâng Cao Năng Lực Cho Phụ Nữ Trong Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu PDF

TẢI SÁCH PDF NGAY

✅ Tác giả ✅ TS Trần Liên Hoa, TS Trần Mai Hoa, ThS Trần Thành Long
✅ Nhà xuất bản ✅ Bìa Mềm
✅ Ngày xuất bản
2019
✅ Số trang
243
✅ Loại bìa
✅ Trọng lượng
250 gram
✅ Người dịch

Tải Sách Sổ Tay Truyền Thông Về Nâng Cao Năng Lực Cho Phụ Nữ Trong Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu PDF

Tải sách Sổ Tay Truyền Thông Về Nâng Cao Năng Lực Cho Phụ Nữ Trong Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu PDF ngay tại đây

TẢI SÁCH PDF NGAY

Đánh giá sách Sổ Tay Truyền Thông Về Nâng Cao Năng Lực Cho Phụ Nữ Trong Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu

Hình ảnh bìa sách Sổ Tay Truyền Thông Về Nâng Cao Năng Lực Cho Phụ Nữ Trong Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu

image

image

image

Đang cập nhật…

Nội dung sách Sổ Tay Truyền Thông Về Nâng Cao Năng Lực Cho Phụ Nữ Trong Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu

Biến đổi khí hậu đã, đang và sẽ diễn ra trên toàn cầu. Loài người trên Trái đất đang có những hành động chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu. Chung tay bảo vệ Trái đất là lời hiệu triệu, là thông điệp và là khẩu hiệu hành động của tất cả các quốc gia, các dân tộc và của tất cả mọi người, của tôi, của bạn, của chúng ta!

Chung tay tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu là hoạt động kết nối các nước trên thế giới, các dân tộc, các giai cấp, các thế hệ và các tầng lớp xã hội trong từng quốc gia, có những hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ Trái đất tránh khỏi những tác hại không mong muốn.

Phụ nữ Việt Nam chiếm khoảng gần 50% dân số cả nước. Trong nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy, phụ nữ nước ta chịu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu nhiều hơn nam giới. Chính vì vậy, những người làm truyền thông coi nữ giới là đối tượng “đích” và đặt công tác truyền thông nâng cao năng lực cho phụ nữ Việt Nam tham gia vào ứng phó với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ cấp thiết. “Sổ tay truyền thông nâng cao năng lực cho phụ nữ trong ứng phó với biến đổi khí hậu” được biên soạn gồm 5 nội dung chính: (i) Chương 1. Ứng phó với biến đổi khí hậu và hành động của con người

 Chương 2. Việt Nam – Cơ sở chính trị và pháp lý trong ứng phó với biến đổi khí hậu

Chương 3. Phụ nữ tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu

Chương 4. Vai trò của truyền thông nâng cao năng lực cho phụ nữ tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu

Chương 5. Kỹ năng truyền thông nâng cao năng lực cho phụ nữ tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu.

Xem Thêm Thông Tin Sổ Tay Truyền Thông Về Nâng Cao Năng Lực Cho Phụ Nữ Trong Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu ở đâu

Bạn có thể mua sách Sổ Tay Truyền Thông Về Nâng Cao Năng Lực Cho Phụ Nữ Trong Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu tại đây với giá

69.600 đ
(Cập nhật ngày 7/11/2022 )

Tìm kiếm liên quan

Sổ Tay Truyền Thông Về Nâng Cao Năng Lực Cho Phụ Nữ Trong Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu PDF

Sổ Tay Truyền Thông Về Nâng Cao Năng Lực Cho Phụ Nữ Trong Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu MOBI

Sổ Tay Truyền Thông Về Nâng Cao Năng Lực Cho Phụ Nữ Trong Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu TS Trần Liên Hoa, TS Trần Mai Hoa, ThS Trần Thành Long ebook

Sổ Tay Truyền Thông Về Nâng Cao Năng Lực Cho Phụ Nữ Trong Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu EPUB

Sổ Tay Truyền Thông Về Nâng Cao Năng Lực Cho Phụ Nữ Trong Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu full

Tìm hiểu thêm
Tâm lý – Kỹ năng sống
TS Trần Liên Hoa, TS Trần Mai Hoa, ThS Trần Thanh Long
bìa mềm

2019

243

250

Biến đổi khí hậu đã, đang và sẽ diễn ra trên toàn cầu. Con người trên Trái đất đang cùng hành động để chống lại biến đổi khí hậu. Chung sức bảo vệ trái đất là lời kêu gọi, thông điệp và khẩu hiệu hành động của tất cả các quốc gia, mọi người và tất cả mọi người, của tôi, của bạn, của chúng ta!

Cùng nhau ứng phó với biến đổi khí hậu là sự kiện nhằm kết nối các quốc gia, dân tộc, các tầng lớp, các thế hệ và các tầng lớp xã hội trên toàn thế giới cùng hành động thiết thực để bảo vệ hành tinh khỏi những tác hại không đáng có.

Phụ nữ Việt Nam chiếm gần 50% dân số cả nước. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng phụ nữ ở nước ta dễ bị tổn thương hơn nam giới trước tác động của biến đổi khí hậu. Vì vậy, tuyên truyền viên coi phụ nữ là “mục tiêu” và coi đó là nhiệm vụ cấp bách để cải thiện truyền thông về sự tham gia của phụ nữ Việt Nam trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Sổ tay Công khai để Nâng cao Khả năng của Phụ nữ trong Giải quyết Biến đổi Khí hậu chủ yếu bao gồm năm nội dung: (i) Chương 1 Giải quyết Biến đổi Khí hậu và Hành động của Con người

Chương 2 Việt Nam – Cơ sở chính trị và pháp lý để giải quyết biến đổi khí hậu

Chương 3 Sự tham gia của phụ nữ trong biến đổi khí hậu

Chương 4 Vai trò của truyền thông đối với sự tham gia của phụ nữ trong nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu

Chương 5: Kỹ năng giao tiếp để cải thiện sự tham gia của phụ nữ trong ứng phó với biến đổi khí hậu.


image
image
image

Giá đặc biệt
69.600 đ

250

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *