Thư viện PDF Selavia Cuốn sách Sự Phát Triển Của Tư Tưởng Ở Việt Nam Từ Thế Kỷ XIX Đến Cách Mạng Tháng Tám – Tập II được viết bởi tác giả Trần Văn Giàu, bàn về chủ đề Lịch Sử – Địa Lý – Tôn… và được in với hình thức .

Quyển sách Sự Phát Triển Của Tư Tưởng Ở Việt Nam Từ Thế Kỷ XIX Đến Cách Mạng Tháng Tám – Tập II được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành
2020 .

Bạn đang xem: Sự Phát Triển Của Tư Tưởng Ở Việt Nam Từ Thế Kỷ XIX Đến Cách Mạng Tháng Tám – Tập II PDF

TẢI SÁCH PDF NGAY

✅ Tác giả ✅ Trần Văn Giàu
✅ Nhà xuất bản ✅ Bìa Mềm
✅ Ngày xuất bản
2020
✅ Số trang
504
✅ Loại bìa
✅ Trọng lượng
550 gram
✅ Người dịch

Download ebook Sự Phát Triển Của Tư Tưởng Ở Việt Nam Từ Thế Kỷ XIX Đến Cách Mạng Tháng Tám – Tập II PDF

Tải sách Sự Phát Triển Của Tư Tưởng Ở Việt Nam Từ Thế Kỷ XIX Đến Cách Mạng Tháng Tám – Tập II PDF ngay tại đây

TẢI SÁCH PDF NGAY

Review sách Sự Phát Triển Của Tư Tưởng Ở Việt Nam Từ Thế Kỷ XIX Đến Cách Mạng Tháng Tám – Tập II

Hình ảnh bìa sách Sự Phát Triển Của Tư Tưởng Ở Việt Nam Từ Thế Kỷ XIX Đến Cách Mạng Tháng Tám – Tập II

Đang cập nhật…

Nội dung sách Sự Phát Triển Của Tư Tưởng Ở Việt Nam Từ Thế Kỷ XIX Đến Cách Mạng Tháng Tám – Tập II

Một ý thức tư tưởng có thể và thường sống lâu dài hơn cơ sở xã hội và chính trị của nó, huống chi, dưới chế độ thực dân Pháp, triều đình Huế được duy trì, giai cấp địa chủ được củng cố làm chỗ dựa cho đế quốc thống trị.
Nhưng những tàn dư của hệ ý thức phong kiến trong mọi dạng biểu hiện của nó, dù là do bọn thực dân trực tiếp hay gián tiếp nhào nặn làm công cụ xâm lược, dù là do bản thân người Việt Nam đi tìm trong kho vũ khí tinh thần cũ của dân tộc xem có những món gì xưa mà có thể dùng được cho ngày nay, có thể dùi mài thêm, có thể chấn hưng lên để góp phần gây thành một sức mạnh chống thực dân, những tàn dư được nhào nặn, chấn hưng, dùi mài, sử dụng đó, xét cho cùng đều là những dạng thái khác nhau thuộc hệ ý thức tư sản.

Mua sách Sự Phát Triển Của Tư Tưởng Ở Việt Nam Từ Thế Kỷ XIX Đến Cách Mạng Tháng Tám – Tập II ở đâu

Bạn có thể mua sách Sự Phát Triển Của Tư Tưởng Ở Việt Nam Từ Thế Kỷ XIX Đến Cách Mạng Tháng Tám – Tập II tại đây với giá

152.000 đ
(Cập nhật ngày 24/11/2022 )

Tìm kiếm liên quan

Sự Phát Triển Của Tư Tưởng Ở Việt Nam Từ Thế Kỷ XIX Đến Cách Mạng Tháng Tám – Tập II PDF

Sự Phát Triển Của Tư Tưởng Ở Việt Nam Từ Thế Kỷ XIX Đến Cách Mạng Tháng Tám – Tập II MOBI

Sự Phát Triển Của Tư Tưởng Ở Việt Nam Từ Thế Kỷ XIX Đến Cách Mạng Tháng Tám – Tập II Trần Văn Giàu ebook

Sự Phát Triển Của Tư Tưởng Ở Việt Nam Từ Thế Kỷ XIX Đến Cách Mạng Tháng Tám – Tập II EPUB

Sự Phát Triển Của Tư Tưởng Ở Việt Nam Từ Thế Kỷ XIX Đến Cách Mạng Tháng Tám – Tập II full

Tìm hiểu thêm
Lịch sử – Địa lý – Tôn giáo …
Chen Wenqiao
bìa mềm

Năm 2020

504

550

Ý thức hệ tư tưởng có thể và thường xuyên tồn tại lâu hơn cơ sở xã hội và chính trị của nó, chưa kể rằng dưới thời Pháp thuộc, triều đình Huế được duy trì và giai cấp địa chủ được củng cố như là xương sống của chế độ đế quốc.
Nhưng tàn tích của hệ tư tưởng phong kiến, dù trực tiếp hay gián tiếp, đều bị thực dân coi là công cụ xâm lược, hoặc chính người Việt Nam tìm kiếm trong kho vũ khí của họ. Tinh thần xưa của dân tộc là xem những đồ cũ còn dùng được hôm nay, có thể mài giũa, có thể phục hưng, góp phần chống thực dân, những tàn tích được nhào nặn, những tạo hình, hồi sinh, mài dũa, sử dụng là, xét cho cùng, các hình thức khác nhau của hệ tư tưởng tư sản.

https://sach.info là website thư viện sách định dạng PDF miễn phí lớn nhất Việt Nam
152.000 vnđ

550

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *