Thư viện PDF Selavia Cuốn sách TNT Toeic Basic (Third Edition) được viết bởi tác giả Lori, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức .

Quyển sách TNT Toeic Basic (Third Edition) được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành
2019 .

Bạn đang xem: TNT Toeic Basic (Third Edition) PDF

TẢI SÁCH PDF NGAY

✅ Tác giả ✅ Lori
✅ Nhà xuất bản ✅ Bìa Mềm
✅ Ngày xuất bản
2019
✅ Số trang
172
✅ Loại bìa
✅ Trọng lượng
180 gram
✅ Người dịch

Download ebook TNT Toeic Basic (Third Edition) PDF

Tải sách TNT Toeic Basic (Third Edition) PDF ngay tại đây

TẢI SÁCH PDF NGAY

Review sách TNT Toeic Basic (Third Edition)

Hình ảnh bìa sách TNT Toeic Basic (Third Edition)

image

image

image

Đang cập nhật…

Nội dung sách TNT Toeic Basic (Third Edition)

TNT TOEIC Basic (Third Edition) is a practical preparation course intended for intermediate learners who are about to try the TOEIC test for the first time or in need of a structured revision of the test. The book is particularly suitable for learners targeting a TOEIC score of 500 or higher in their exam. For a higher-level preparation course, please refer to TNT TOEIC Intensive (Third Edition).

Unlike some other course books on the market with an overwhelming content, this course book offers a systematic and concise syllabus of 20 listening and 20 reading units, providing learners with key vocabulary and grammar for each TOEIC test section. In addition, practice exercises are integrated into each unit to reinforce what you have learned and improve your exam skills with TOEIC-like questions.

TNT TOEIC Basic (Third Edition) also ensures that you are well-prepared for the new TOEIC test effective from February 2019 in Viet Nam. It incorporates useful tips and skillbuilding exercises to help you tackle the new test format questions more effectively.

Upon completion of TNT TOEIC Basic (Third Edition), you will be equipped with essential language knowledge and exam strategies for the TOEIC test. However, it is worth reiterating that language skills are improved through continuous practice and efficient training and that understanding question types and how to cope with them is the key to success, not merely memorizing the answers.

Mua sách TNT Toeic Basic (Third Edition) ở đâu

Bạn có thể mua sách TNT Toeic Basic (Third Edition) tại đây với giá

161.320 đ
(Cập nhật ngày 19/12/2022 )

Tìm kiếm liên quan

TNT Toeic Basic (Third Edition) PDF

TNT Toeic Basic (Third Edition) MOBI

TNT Toeic Basic (Third Edition) Lori ebook

TNT Toeic Basic (Third Edition) EPUB

TNT Toeic Basic (Third Edition) full

Tìm hiểu thêm
sách học ngoại ngữ
loli
bìa mềm

2019

172

180

Nguyên tắc cơ bản về TNT TOEIC (Tái bản lần thứ ba) là một khóa học chuẩn bị thực hành cho người học trung cấp, những người lần đầu tiên chuẩn bị thi TOEIC hoặc những người cần ôn tập cấu trúc cho bài thi. Cuốn sách này đặc biệt phù hợp với những người học có điểm TOEIC 500 trở lên.Đối với các khóa học chuẩn bị cấp cao hơn, hãy xem TNT TOEIC Intensive (Tái bản lần thứ ba).

Không giống như một số giáo trình khác với nội dung tràn ngập trên thị trường, giáo trình này cung cấp một giáo trình ngắn gọn và hệ thống với 20 đơn vị nghe và 20 đơn vị đọc, cung cấp cho người học từ vựng và ngữ pháp chính cho mỗi phần thi TOEIC. Ngoài ra, các bài tập thực hành được tích hợp vào mỗi bài học để củng cố những gì bạn đã học và cải thiện kỹ năng làm bài thi của bạn với các câu hỏi giống như TOEIC.

Nguyên tắc cơ bản về TNT TOEIC (Tái bản lần thứ ba) Nó cũng đảm bảo rằng bạn chuẩn bị tốt cho kỳ thi TOEIC mới có hiệu lực tại Việt Nam vào tháng 2 năm 2019. Nó chứa các mẹo hữu ích và các bài tập xây dựng kỹ năng để giúp bạn giải các câu hỏi dạng bài kiểm tra mới hiệu quả hơn.

sau khi kết thúc Nguyên tắc cơ bản về TNT TOEIC (Tái bản lần thứ ba), bạn sẽ nắm vững kiến ​​thức ngôn ngữ cơ bản và chiến lược làm bài của bài thi TOEIC. Tuy nhiên, cần nhắc lại rằng cải thiện kỹ năng ngôn ngữ thông qua thực hành liên tục và rèn luyện hiệu quả, hiểu các dạng câu hỏi và cách giải quyết chúng, là chìa khóa thành công, không chỉ là ghi nhớ câu trả lời.


image
image
image

Giá đặc biệt
161.320 VNĐ

180

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *