Thư viện PDF Selavia Cuốn sách Basic Course TNT – TOEIC LC + RC (Kèm CD) được viết bởi tác giả Lori, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức .

Quyển sách Basic Course TNT – TOEIC LC + RC (Kèm CD) được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành
05-2013 .

Bạn đang xem: Basic Course TNT – TOEIC LC + RC (Kèm CD) PDF

TẢI SÁCH PDF NGAY

✅ Tác giả ✅ Lori
✅ Nhà xuất bản ✅ Bìa Mềm
✅ Ngày xuất bản
05-2013
✅ Số trang
201
✅ Loại bìa
✅ Trọng lượng
330 gram
✅ Người dịch

Download ebook Basic Course TNT – TOEIC LC + RC (Kèm CD) PDF

Tải sách Basic Course TNT – TOEIC LC + RC (Kèm CD) PDF ngay tại đây

TẢI SÁCH PDF NGAY

Review sách Basic Course TNT – TOEIC LC + RC (Kèm CD)

Hình ảnh bìa sách Basic Course TNT – TOEIC LC + RC (Kèm CD)

image

image

image

Đang cập nhật…

Nội dung sách Basic Course TNT – TOEIC LC + RC (Kèm CD)

Basic Course TNT – TOEIC LC + RC (Kèm CD)
TNT TOEIC Series is a three-level preparation course for the TOEIC test, which is intended to help learners at beginners and intermediate levels to develop the strategies, skills and vocabulary that are necessary to do well on the test.
TNT TOEIC, Introductory One, is for learners at high-beginner level whose target TOEIC score is in the range of 350-400. The book consists of listening units and 20 reading units, which focus on TOEIC listening testing points practice and basic grammar items to help learners at this level tackle the test with some confidence. The grammar items to help learners at this level tackle the test with some confidence. The grammar section in this book covers the most fundamental aspects of English grammar such as nouns, pronouns, adverbs, subject-verb agreement and basic verb patterns.
TNT TOEIC, Introductory Two, is intendend for pre-intermediate learners who want to aim for a higher TOEIC score range of 380-450. The book consits of 20 listening units and 20 reading units, providing the learners with TOEIC -style listening practice and key lessons on more difficult grammar aspects such as tenses, subordination, comparisons and ellipses.
TNT TOEIC BASIC provides a clear, systematic approach for intermediate learners who need to score 500 or higher on the TOEIC. The book consists of 20 listening units and 20reading units. The listening units give learners a closer look at all the 4 parts of the TOEIC listening section, strengthening their listening skills with some tips, skill-building exercises and TOEIC-like pracitce. The reading units cover many grammatical points which frequently occur in the TOEIC test, such as parts of speech, conditional sentences, passive voice, comparisons,etc.
The series has been designed in sequential order so that you can build up your skills, vocabulary, grammar and test-taking strategies as you move along. However, if you haven’t got time to do it all, you can always focus on those units that deal with the skills of aspects you need to improve and skip the units that you don’t have time for. The grammar sections in the series may be used as a quick reference guide whenever you want to check a certain grammar aspect or review some grammar points during your preparation for the test.
Finally, if you want to aim for a higher score range of 550-750, TOEIC ICON series is your ideal choice.

Mua sách Basic Course TNT – TOEIC LC + RC (Kèm CD) ở đâu

Bạn có thể mua sách Basic Course TNT – TOEIC LC + RC (Kèm CD) tại đây với giá

105.000 đ
(Cập nhật ngày 18/12/2022 )

Tìm kiếm liên quan

Basic Course TNT – TOEIC LC + RC (Kèm CD) PDF

Basic Course TNT – TOEIC LC + RC (Kèm CD) MOBI

Basic Course TNT – TOEIC LC + RC (Kèm CD) Lori ebook

Basic Course TNT – TOEIC LC + RC (Kèm CD) EPUB

Basic Course TNT – TOEIC LC + RC (Kèm CD) full

Tìm hiểu thêm
sách học ngoại ngữ
loli
bìa mềm

05-2013

201

330

Khoá học Dự bị TNT – TOEIC LC + RC (kèm CD) Bộ sách TNT TOEIC là khoá học chuẩn bị cho kỳ thi TOEIC cấp độ 3 được thiết kế để giúp người học trình độ sơ cấp và trung cấp phát triển các chiến lược, kỹ năng và từ vựng cần thiết. Kiểm tra tốt đẹp. TNT TOEIC, Introductory 1, dành cho người mới bắt đầu với điểm số mục tiêu TOEIC trong khoảng 350-400. Bao gồm 20 đơn vị nghe và 20 đơn vị đọc, cuốn sách này tập trung vào phần luyện nghe của trang web luyện thi TOEIC và các mục ngữ pháp cơ bản để giúp người học ở trình độ này tự tin làm bài thi. Các mục ngữ pháp giúp người học ở cấp độ này hoàn thành các kỳ thi với một mức độ tự tin nhất định. Phần ngữ pháp của cuốn sách bao gồm những khía cạnh cơ bản nhất của ngữ pháp tiếng Anh, chẳng hạn như danh từ, đại từ, trạng từ, chủ ngữ-động từ và các mẫu động từ cơ bản. TNT TOEIC, Introductory II, dành cho người học sơ cấp muốn đạt được mức điểm TOEIC cao hơn từ 380-450. Bao gồm 20 đơn vị nghe và 20 đơn vị đọc, cuốn sách này cung cấp cho người học các bài tập nghe theo phong cách TOEIC và các bài học chính về các khía cạnh ngữ pháp khó hơn như thì, liên kết, so sánh và dấu chấm lửng. TNT TOEIC BASIC cung cấp phương pháp tiếp cận rõ ràng, có hệ thống cho những người học trình độ trung cấp cần điểm TOEIC 500 trở lên. Toàn bộ cuốn sách bao gồm 20 đơn vị nghe và 20 đơn vị đọc. Unit Listening giúp người học có cái nhìn sâu hơn về cả 4 phần của phần Listening TOEIC, củng cố kỹ năng nghe của họ thông qua một số kỹ thuật, bài tập xây dựng kỹ năng và các bài tập tương tự như TOEIC. Bài đọc bao gồm nhiều điểm ngữ pháp thường xuất hiện trong bài thi TOEIC, chẳng hạn như các phần của bài nói, câu điều kiện, giọng bị động, so sánh, v.v. Bộ sách được thiết kế theo trình tự để bạn có thể xây dựng các kỹ năng, từ vựng, ngữ pháp và chiến lược làm bài kiểm tra khi bạn học. Tuy nhiên, nếu bạn không có thời gian để làm mọi thứ, bạn luôn có thể tập trung vào những đơn vị giải quyết những kỹ năng bạn cần cải thiện và bỏ qua những đơn vị bạn không có thời gian. Các phần ngữ pháp trong loạt bài này có thể được sử dụng làm hướng dẫn tham khảo nhanh khi bạn muốn kiểm tra một khía cạnh ngữ pháp nào đó hoặc ôn lại một số điểm ngữ pháp trong khi chuẩn bị cho kỳ thi. Cuối cùng, nếu bạn muốn đạt được mức điểm cao hơn từ 550-750, bộ TOEIC ICON là lý tưởng dành cho bạn.


image
image
image

Giá đặc biệt
105,000 vnđ

330

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *