Thư viện PDF Selavia Cuốn sách Đừng Để Mục Tiêu Như Diều Không Gió được viết bởi tác giả S J Scott, bàn về chủ đề Tâm lý – Kỹ năng sống. Thư Viện PDF đọc sách onlone miễn phí đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!.

Quyển sách Đừng Để Mục Tiêu Như Diều Không Gió được nhà xuất bản NXB Thanh Niên phát hành
2018 .

Bạn đang xem: Đừng Để Mục Tiêu Như Diều Không Gió PDF

TẢI SÁCH PDF NGAY

✅ Tác giả ✅ S J Scott
✅ Nhà xuất bản ✅ NXB Thanh Niên
✅ Ngày xuất bản
2018
✅ Số trang
180
✅ Loại bìa ✅ Bìa Mềm
✅ Trọng lượng
200 gram
✅ Người dịch
Tâm An

Download ebook Đừng Để Mục Tiêu Như Diều Không Gió PDF

Tải sách Đừng Để Mục Tiêu Như Diều Không Gió PDF ngay tại đây

TẢI SÁCH PDF NGAY

Review sách Đừng Để Mục Tiêu Như Diều Không Gió

Hình ảnh bìa sách Đừng Để Mục Tiêu Như Diều Không Gió

image

image

image

Đang cập nhật…

Nội dung sách Đừng Để Mục Tiêu Như Diều Không Gió

Chúng ta thường được khuyên rằng sống phải có mục tiêu. Nhưng đặt ra mục tiêu là một chuyện, lên kế hoạch hành động và đạt được mục tiêu lại là một chuyện khác.

Có không ít những mục tiêu mãi vẫn nằm nguyên trên giấy vì nhiều lý do:

Quá chung chung

Quá xa rời thực tế

Không có con số cụ thể cần đạt

Không phù hợp với bạn

Không có thời hạn hoàn thành

Nguyên tắc S.M.A.R.T: Specific – Rõ ràng, Measurable – Đo lường được, Attainable – Khả thi, Relevant – Phù hợp, Time-bound – Có thời hạn chính là công cụ để bạn thiết lập chính xác mục tiêu. S. J. Scott sẽ cụ thể nguyên tắc thành 10 bước để bạn biến mục tiêu đúng thành kế hoạch hành động khoa học và thực thi chúng mỗi ngày.

10 bước mà S. J. Scott đưa ra để tạo lập mục tiêu S.M.A.R.T là:

Bước 1: Mua một cuốn sổ mục tiêu

Bước 2: Tạo một danh sách các việc cần làm trong đời

Bước 3: Viết ra những mục tiêu của năm

Bước 4a: Tập trung vào việc lập các mục tiêu theo quý

Bước 4b: Tạo những mục tiêu hằng quý bằng cách thực hiện 5 hành động

Bước 5a: Chuyển những mục tiêu hằng quý thành những kế hoạch hành động

Bước 5b: Nghĩ nhanh các ý tưởng dự bằng cách sử dụng bản đồ tư duy

Bước 6a: Làm việc (hay “Các thói quen giúp bạn đạt được các mục tiêu như thế nào?”)

Bước 6b: Sử dung một bản nhận xét hằng tuần để tạo một lịch trình

Bước 6c: Đánh giá mức hoàn thành các mục tiêu của bạn

Bước 7: Vượt qua năm trở ngại để thiết lập mục tiêu S.M.A.R.T

Bước 8: Đánh giá các mục tiêu của bạn

Bước 9: Sử dụng tinh thần trách nhiệm để giữ động lực

Bước 10: Làm một bản định lượng mục tiêu hằng quý.

Mỗi bước đều có những ví dụ cụ thể thuộc bảy lĩnh vực mà chúng ta thường phải thiết lập mục tiêu như: Sức khỏe, Các mối quan hệ, Nghề nghiệp, Tài chính, Thư giãn, nghỉ ngơi, Đời sống tâm linh và Cộng đồng.

Mua sách Đừng Để Mục Tiêu Như Diều Không Gió ở đâu

Bạn có thể mua sách Đừng Để Mục Tiêu Như Diều Không Gió tại đây với giá

71.200 đ
(Cập nhật ngày 26/11/2022 )

Tìm kiếm liên quan

Đừng Để Mục Tiêu Như Diều Không Gió PDF

Đừng Để Mục Tiêu Như Diều Không Gió MOBI

Đừng Để Mục Tiêu Như Diều Không Gió S J Scott ebook

Đừng Để Mục Tiêu Như Diều Không Gió EPUB

Đừng Để Mục Tiêu Như Diều Không Gió full

Tìm hiểu thêm
Tâm lý – Kỹ năng sống
SJ Scott
Báo Thanh niên

2018

180

bìa mềm

200

Bình an nội tâm

Chúng ta thường được nói rằng cuộc sống phải có mục đích. Nhưng đặt mục tiêu là một chuyện, lập kế hoạch hành động và đạt được chúng lại là chuyện khác.

Nhiều mục tiêu vẫn còn trên giấy vì nhiều lý do:

Quá chung chung

quá xa thực tế

Không có con số cụ thể để đạt được

không phải cho bạn

không có thời hạn hoàn thành

Nguyên tắc THÔNG MINH: Cụ thể – Rõ ràng, Có thể đo lường – Có thể đo lường, Có thể đạt được – Có thể thực hiện được, Có liên quan – Có liên quan, Có thời hạn – Giới hạn thời gian là công cụ của bạn để thiết lập các mục tiêu chính xác. SJ Scott sẽ chia nhỏ các nguyên tắc này thành 10 bước cho phép bạn chuyển các mục tiêu phù hợp thành một kế hoạch hành động khoa học để thực hiện hàng ngày.

10 bước của SJ Scott để tạo ra các mục tiêu SMART là:

Bước 1: Mua sách mục tiêu

Bước 2: Tạo danh sách việc cần làm trong đời

Bước 3: Viết ra mục tiêu của bạn trong năm

Bước 4a: Tập trung vào việc đặt mục tiêu hàng quý

Bước 4b: Xây dựng mục tiêu hàng quý bằng cách thực hiện 5 hành động

Bước 5a: Biến các mục tiêu hàng quý thành kế hoạch hành động

Bước 5b: Sử dụng bản đồ tư duy để nhanh chóng lên ý tưởng

Bước 6a: Làm việc (hoặc “Làm thế nào thói quen có thể giúp bạn đạt được mục tiêu của mình?”)

Bước 6b: Sử dụng đánh giá hàng tuần để xây dựng lịch trình

Bước 6c: Đánh giá việc đạt được các mục tiêu của bạn

Bước 7: Vượt qua năm rào cản để thiết lập mục tiêu SMART

Bước 8: Đánh giá mục tiêu của bạn

Bước 9: Sử dụng trách nhiệm giải trình để duy trì động lực

Bước 10: Định lượng chỉ tiêu hàng quý.

Mỗi bước đều có những ví dụ cụ thể từ bảy lĩnh vực mà chúng ta thường phải đặt mục tiêu: sức khỏe, các mối quan hệ, sự nghiệp, tài chính, thư giãn, nghỉ ngơi, đời sống tinh thần, và cộng đồng.


image
image
image

Giá đặc biệt
71.200 đ

2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *