Thư viện PDF Selavia Cuốn sách Giáo Dục Stem/ Steam: Từ Trải Nghiệm Thực Hành Đến Tư Duy Sáng Tạo được viết bởi tác giả Nguyễn Thành Hải, bàn về chủ đề Tâm lý – Kỹ năng sống. Thư Viện PDF đọc sách onlone miễn phí đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!.

Quyển sách Giáo Dục Stem/ Steam: Từ Trải Nghiệm Thực Hành Đến Tư Duy Sáng Tạo được nhà xuất bản NXB Trẻ phát hành
2019 .

Bạn đang xem: Giáo Dục Stem/ Steam: Từ Trải Nghiệm Thực Hành Đến Tư Duy Sáng Tạo PDF

TẢI SÁCH PDF NGAY

✅ Tác giả ✅ Nguyễn Thành Hải
✅ Nhà xuất bản ✅ NXB Trẻ
✅ Ngày xuất bản
2019
✅ Số trang
235
✅ Loại bìa ✅ Bìa Mềm
✅ Trọng lượng
250 gram
✅ Người dịch

Tải Sách Giáo Dục Stem/ Steam: Từ Trải Nghiệm Thực Hành Đến Tư Duy Sáng Tạo PDF

Tải sách Giáo Dục Stem/ Steam: Từ Trải Nghiệm Thực Hành Đến Tư Duy Sáng Tạo PDF ngay tại đây

TẢI SÁCH PDF NGAY

Đánh giá sách Giáo Dục Stem/ Steam: Từ Trải Nghiệm Thực Hành Đến Tư Duy Sáng Tạo

Hình ảnh bìa sách Giáo Dục Stem/ Steam: Từ Trải Nghiệm Thực Hành Đến Tư Duy Sáng Tạo

image

image

image

Đang cập nhật…

Nội dung sách Giáo Dục Stem/ Steam: Từ Trải Nghiệm Thực Hành Đến Tư Duy Sáng Tạo

Sự ảnh hưởng của khoa học và công nghệ đối với đời sống của con người nói chung cũng trở thành một xu hướng tất yếu không thể đảo ngược được. Do vậy, ngoài những kiến thức và kỹ năng cơ bản trong đời sống xã hội, chúng ta còn phải giúp cho các học sinh có được những năng lực mang tính chất nền tảng liên ngành về STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics: Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) để có thể trở thành những công dân toàn cầu thích ứng trong thế giới tương lai. 
Cuốn sách nhỏ này được viết ra nhằm chia sẻ thông tin dựa trên một số nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực giáo dục STEM, được viết dưới dạng dễ hiểu, đồng thời kết hợp với những kinh nghiệm thực tế từ các cuộc hội thảo, lớp tập huấn mà tác giả có dịp được tham dự và chủ trì trong cả hai môi trường Việt Nam và Mỹ. 
Nội dung sách được sắp xếp thành 4 phần, với 8 chương, nhằm giúp cho giáo viên và phụ huynh có được cái nhìn tổng quan về những hoạt động của giáo dục STEM hiện nay. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng chia sẻ một số ví dụ, bài giảng mẫu, một số gợi ý cụ thể trong từng chủ đề giúp các giáo viên và phụ huynh có thể áp dụng được cho các bài học hoặc hoạt động vui chơi tại gia đình cùng với các con.

Xem Thêm Thông Tin Giáo Dục Stem/ Steam: Từ Trải Nghiệm Thực Hành Đến Tư Duy Sáng Tạo ở đâu

Bạn có thể mua sách Giáo Dục Stem/ Steam: Từ Trải Nghiệm Thực Hành Đến Tư Duy Sáng Tạo tại đây với giá

72.250 đ
(Cập nhật ngày 15/11/2022 )

Tìm kiếm liên quan

Giáo Dục Stem/ Steam: Từ Trải Nghiệm Thực Hành Đến Tư Duy Sáng Tạo PDF

Giáo Dục Stem/ Steam: Từ Trải Nghiệm Thực Hành Đến Tư Duy Sáng Tạo MOBI

Giáo Dục Stem/ Steam: Từ Trải Nghiệm Thực Hành Đến Tư Duy Sáng Tạo Nguyễn Thành Hải ebook

Giáo Dục Stem/ Steam: Từ Trải Nghiệm Thực Hành Đến Tư Duy Sáng Tạo EPUB

Giáo Dục Stem/ Steam: Từ Trải Nghiệm Thực Hành Đến Tư Duy Sáng Tạo full

Tìm hiểu thêm
Tâm lý – Đời sống kỹ năng
Nguyễn Thành Hải
NXB Trẻ

2019

235

Soft

250

Sự hưởng ảnh của khoa học và công nghệ đối với đời sống của người nói chung cũng trở thành một xu hướng tất cả không thể đảo ngược. hội, chúng tôi phải giúp các học sinh có những năng lực mang tính chất nền tảng liên kết về STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học: Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) để có thể trở thành to the the people of the public request likeation in the world future.
This small book is used to chia sẻ thông tin dựa trên một số nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực giáo dục STEM, được viết dưới dạng dễ hiểu, đồng thời kết hợp với những kinh nghiệm thực tế từ các cuộc hội thảo, lớp huấn luyện mà tác giả có dịp được tham dự và bảo trì trong cả hai môi trường Việt Nam và Mỹ.
Nội dung sách được sắp xếp thành 4 phần, với 8 chương, giúp cho giáo viên và phụ huynh có cái nhìn tổng quan về những hoạt động của STEM giáo dục hiện nay. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng chia sẻ một số ví dụ, bài viết mẫu, một số gợi ý có thể trong từng chủ đề giúp các giáo viên thành viên vê pHụ huynh có thể có ch.


image
image
image

Giá đặc biệt
72.250 đ

250

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *