Thư viện PDF Selavia Cuốn sách Kỹ Năng Quản Lý Dự Án – Hình Thức Đối Tác Công Tư được viết bởi tác giả Phạm Quốc Trường, bàn về chủ đề Kinh Tế và được in với hình thức .

Quyển sách Kỹ Năng Quản Lý Dự Án – Hình Thức Đối Tác Công Tư được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành
2020 .

Bạn đang xem: Kỹ Năng Quản Lý Dự Án – Hình Thức Đối Tác Công Tư PDF

TẢI SÁCH PDF NGAY

✅ Tác giả ✅ Phạm Quốc Trường
✅ Nhà xuất bản ✅ Bìa Mềm
✅ Ngày xuất bản
2020
✅ Số trang
320
✅ Loại bìa
✅ Trọng lượng
300 gram
✅ Người dịch

Download ebook Kỹ Năng Quản Lý Dự Án – Hình Thức Đối Tác Công Tư PDF

Tải sách Kỹ Năng Quản Lý Dự Án – Hình Thức Đối Tác Công Tư PDF ngay tại đây

TẢI SÁCH PDF NGAY

Review sách Kỹ Năng Quản Lý Dự Án – Hình Thức Đối Tác Công Tư

Hình ảnh bìa sách Kỹ Năng Quản Lý Dự Án – Hình Thức Đối Tác Công Tư

image

image

image

Đang cập nhật…

Nội dung sách Kỹ Năng Quản Lý Dự Án – Hình Thức Đối Tác Công Tư

Quản lý dự án (Project Management – PM) đã phát triển qua nhiều giai đoạn tiến hóa và được thành lập như một phương pháp quản lý nổi tiếng. Mặc dù được sử dụng ngày càng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực của xã hội, một câu hỏi chính vẫn là: PM mang lại lợi ích kinh tế rõ ràng nào? Cách sử dụng nó ra sao cho hình thức đối tác công tư (Public Private Partnership – PPP)?

Khi quản lý dự án đã trở thành một phương pháp quản lý được công nhận rộng rãi hơn, chính phủ, cá nhân và cả các tổ chức khu vực công và tư nhân đã trở nên quan tâm đến các khuôn khổ và tiêu chuẩn mô tả mức độ hiệu quả nơi làm việc chấp nhận được cho nhân viên dự án.

Trong cuốn sách này, tác giả đề xuất một loại hình dựa trên việc quản lý các dự án công công tạo thành quan hệ đối tác với các khu vực tư nhân. Tiếp cận dựa trên hai biến chính: (1) Sự gần gũi của mục tiêu và (2) Khả năng tạo dự án. Sau đó, chúng ta có thể xác định các thách thức quản lý, rủi ro và các vấn đề chính của từng loại hình PPP được mô tả để hỗ trợ các nhóm quản lý và đóng góp vào việc phát triển kiến thức hữu ích trong lĩnh vực này.

Người quản lý dự án dự kiến sẽ tạo ra các kết quả cơ bản giống nhau – kết quả đầu ra và kết quả có thể chấp nhận được cho các bên liên quan. Tuy nhiên, bối cảnh mà các kết quả này được tạo ra có thể khác nhau: Một số dự án vốn đã khó quản lý hơn các dự án khác. Người quản lý dự án có khả năng quản lý một dự án dễ dàng hơn, ít phức tạp hơn, có thể không đủ khả năng để quản lý một dự án khó hơn, phức tạp hơn.

Thành công của PPP trong phát triển cơ sở hạ tầng theo WEF (2013) và WBI (2013) phụ thuộc vào năng lực của các đội ngũ đa chức năng có kinh nghiệm, chất lượng lãnh đạo, thẩm quyền chuẩn bị và thực hiện dự án, rằng một tập hợp của một nhóm chức năng chéo có kinh nghiệm, bổ sung Với sự lãnh đạo chất lượng, tận tâm và cơ cấu quản trị rõ ràng, kỹ thuật quản lý dự án đầy đủ, kinh phí và cơ sở chuẩn bị dự án là cần thiết trong việc phát triển cơ sở hạ tầng hiệu quả.

Tài liệu này có thể tham khảo như là một tiêu chuẩn hiệu suất cho sáng kiến nhân viên quản lý dự án, làm việc cùng nhau để giải quyết các nhu cầu của cộng đồng quản lý dự án. Trong tương lai có thể giải quyết quản lý chương trình, nhà tài trợ dự án, thành viên nhóm dự án, tư vấn quản lý dự án, giảng viên quản lý dự án hoặc các cấp quản lý dự án khác. Ngoài ra, trong hoạt động quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công ty muốn đạt được các tiêu chí “Hiệu lực, hiệu quả, công bằng, bền vững”, cần thiết tập trung vào các nội dung quản lý dự án này. Do đó, cuốn sách này đồng thời là tài liệu tham khảo dành cho các cơ quan quản lý nhà nước có thể vận dụng và đưa ra các quyết định phù hợp trong hoạt động quản lý của mình.

Với thời gian và cơ sở dữ liệu còn hạn chế, tham gia đóng góp của các chuyên gia về PM còn mức độ. Bên cạnh đó, PM luôn phát triển theo sự phát triển của xã hội và các lĩnh vực hạ tầng. Nội dung cuốn sách có thể chưa hoàn hảo, tác giả rất mong nhận được nhiều đóng góp quý báu của Quý độc giả, các nhà khoa học, các chuyên gia PM về PPP, để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong lần tái bản sau.

Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ email: Phamquoctruong0495@gmail.com

Trân trọng!

Mua sách Kỹ Năng Quản Lý Dự Án – Hình Thức Đối Tác Công Tư ở đâu

Bạn có thể mua sách Kỹ Năng Quản Lý Dự Án – Hình Thức Đối Tác Công Tư tại đây với giá

158.400 đ
(Cập nhật ngày 9/12/2022 )

Tìm kiếm liên quan

Kỹ Năng Quản Lý Dự Án – Hình Thức Đối Tác Công Tư PDF

Kỹ Năng Quản Lý Dự Án – Hình Thức Đối Tác Công Tư MOBI

Kỹ Năng Quản Lý Dự Án – Hình Thức Đối Tác Công Tư Phạm Quốc Trường ebook

Kỹ Năng Quản Lý Dự Án – Hình Thức Đối Tác Công Tư EPUB

Kỹ Năng Quản Lý Dự Án – Hình Thức Đối Tác Công Tư full

Tìm hiểu thêm
nên kinh tê
Fan Guochang
bìa mềm

Năm 2020

320

300

Quản lý dự án (PM) đã trải qua một số giai đoạn phát triển và trở thành một phương pháp quản lý nổi tiếng. Mặc dù nó được sử dụng ngày càng nhiều trong mọi lĩnh vực của xã hội, một câu hỏi chính vẫn là: Những lợi ích kinh tế rõ ràng của PM là gì? Làm thế nào nó có thể được sử dụng trong quan hệ đối tác công tư (PPP)?

Khi quản lý dự án đã trở thành một phương pháp quản lý được chấp nhận rộng rãi hơn, các chính phủ, cá nhân, các tổ chức khu vực công và tư đều trở nên quan tâm đến các khuôn khổ và tiêu chuẩn mô tả mức độ hiệu quả công việc có thể chấp nhận được đối với nhân viên dự án.

Trong cuốn sách này, các tác giả đề xuất một phân loại dựa trên việc quản lý các chương trình công cộng với sự hợp tác của khu vực tư nhân. Cách tiếp cận dựa trên hai biến số chính: (1) mức độ gần gũi của các mục tiêu và (2) khả năng tạo dự án. Sau đó, chúng tôi có thể xác định các thách thức quản lý, rủi ro và các vấn đề chính đối với từng loại hình PPP được mô tả để hỗ trợ nhóm quản lý và tạo điều kiện phát triển kiến ​​thức hữu ích trong lĩnh vực này.

Các nhà quản lý dự án phải tạo ra các kết quả về cơ bản giống nhau – các đầu ra và kết quả có thể chấp nhận được đối với các bên liên quan. Tuy nhiên, hoàn cảnh tạo ra những kết quả này có thể khác nhau: một số dự án vốn đã khó quản lý hơn những dự án khác. Người quản lý dự án có thể quản lý các dự án đơn giản hơn, ít phức tạp hơn có thể không quản lý được các dự án phức tạp và khó hơn.

Theo WEF (2013) và WBI (2013), thành công của các hình thức PPP trong phát triển cơ sở hạ tầng phụ thuộc vào năng lực của các nhóm đa chức năng có kinh nghiệm, chất lượng lãnh đạo và khả năng chuẩn bị và thực hiện dự án. – Chất lượng bổ sung của các nhóm chức năng, sự lãnh đạo tận tâm và cơ cấu quản trị rõ ràng, kỹ năng quản lý dự án đầy đủ, tài trợ và trang thiết bị dự án cơ sở hạ tầng tiêu chuẩn là rất quan trọng để phát triển cơ sở hạ tầng hiệu quả.

Tài liệu này có thể được sử dụng làm chuẩn hiệu suất cho các sáng kiến ​​quản lý dự án đáp ứng chung nhu cầu của cộng đồng quản lý dự án. Trong tương lai, nó có thể nhắm đến các nhà quản lý dự án, nhà tài trợ dự án, thành viên nhóm dự án, tư vấn quản lý dự án, giảng viên quản lý dự án hoặc các cấp quản lý dự án khác. Bên cạnh đó, trong công tác quản lý thực trạng dự án đầu tư theo hình thức doanh nghiệp hợp danh, công ty cần chú trọng nội dung sau để đạt được tiêu chuẩn “hiệu lực, hiệu quả, công bằng và bền vững”: Quản lý dự án. Như vậy, cuốn sách này cũng là tài liệu tham khảo để các cơ quan quản lý quốc gia áp dụng và đưa ra các quyết định phù hợp trong hoạt động quản lý của mình.

Sự tham gia của các chuyên gia PM vẫn còn hạn chế do thời gian và cơ sở dữ liệu có hạn. Hơn nữa, PM luôn phát triển cùng với sự phát triển của các lĩnh vực cơ sở hạ tầng và xã hội. Nội dung cuốn sách này có thể chưa đầy đủ, tác giả rất mong nhận được nhiều đóng góp quý báu về PPP từ các bạn đọc, các nhà khoa học, các chuyên gia PM để cuốn sách này được hoàn thiện hơn trong lần tái bản sau. .

Mọi thư từ xin gửi về địa chỉ Email: Phamquoctruong0495@gmail.com

Lời chúc tốt nhất!


image
image
image

Giá đặc biệt
158.400 VND

300

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *