Thư viện PDF Selavia Cuốn sách Tập Truyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát -Tập 1 được viết bởi tác giả Tâm Nguyên, bàn về chủ đề Lịch Sử – Địa Lý – Tôn… và được in với hình thức .

Quyển sách Tập Truyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát -Tập 1 được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành
2015 .

Bạn đang xem: Tập Truyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát -Tập 1 PDF

Thông tin về sách

Tác giả Tâm Nguyên
Nhà xuất bản Bìa Mềm
Ngày xuất bản 2015
Số trang 155
Loại bìa
Trọng lượng 150 gram
Người dịch

Download ebook Tập Truyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát -Tập 1 PDF

Tập Truyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát -Tập 1

Tải sách Tập Truyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát -Tập 1 PDF ngay tại đây

TẢI SÁCH PDF NGAY

Review sách Tập Truyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát -Tập 1

Hình ảnh bìa sách Tập Truyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát -Tập 1

Đang cập nhật…

Nội dung sách Tập Truyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát -Tập 1

Tập Truyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát -Tập 1
Bồ Tát Quan Thế Âm là một trong bốn Đại Bồ Tát Hán truyền Phật giáo – đặc trưng chủ yếu là Đại từ Đại bi. Phạn ngữ: Avalokitesvara, dịch là Quán Thế Âm, Quan Tự Tại, gọi đầy đủ là Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
Kinh Phật đề cập đến Bồ Tát có thể là vô biên vô lượng, sự tôn sùng và tín ngưỡng Quán Thế Âm đáng kể là thứ nhất. Ngay từ thế kỷ đầu tiên, khi đạo Phật truyền đến Trung Quốc thì hình tượng Quán Thế Âm đã nhanh chóng gây được ảnh hưởng sâu đậm trong lòng người, nhất là hình tượng nữ tính hóa của Bồ tát…
Vào cuối đời Thanh, chủ nhân Mạn Đà La Thất đã sưu tầm nhiều tài liệu, ký sự, truyền thuyết… biên soạn tập Truyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Quan Âm Đích Cố Sự), trình bày theo hình thức tiểu thuyết truyền kỳ, thuật lại thân thế, sự tu hành khắc khổ và cứu nhân độ thế theo tinh thần Phật đạo…

Mua sách Tập Truyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát -Tập 1 ở đâu

Bạn có thể mua sách Tập Truyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát -Tập 1 tại đây với giá

31.000 đ
(Cập nhật ngày 12/03/2023 )

Tìm kiếm liên quan

Tập Truyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát -Tập 1 PDF

Tập Truyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát -Tập 1 MOBI

Tập Truyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát -Tập 1 Tâm Nguyên ebook

Tập Truyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát -Tập 1 EPUB

Tập Truyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát -Tập 1 full

Tìm hiểu thêm
Lịch sử – Địa lý – Tôn giáo …
Tân Nguyên
bìa mềm

2015

155

150

Tiểu sử của Avalokitesvara – Tập 1

Quán Thế Âm Bồ tát là một trong bốn vị Bồ tát lớn của Phật giáo Trung Quốc, chủ yếu được đặc trưng bởi lòng đại bi và đại bi. Tiếng Phạn: Avalokitesvara, dịch nghĩa là Quán Thế Âm, Quán Thế Âm, tên đầy đủ là Đại Bi, Cứu Thế, Cứu Thế, Quảng Nam, Quán Thế Âm Bồ tát.

Trong kinh Phật có đề cập rằng Bồ tát có thể vô lượng vô biên, và lòng sùng mộ và tín ngưỡng Quán Thế Âm lên hàng đầu. Kể từ khi Phật giáo du nhập vào Trung Quốc vào thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên, hình tượng Phật Bà Quan Âm đã nhanh chóng có sức ảnh hưởng sâu sắc đến lòng người, đặc biệt là hình tượng nữ tính của Bồ tát …

Vào cuối thời nhà Thanh, chủ nhân của Mạn đà la đã thu thập nhiều tài liệu, hồi ký, truyền thuyết,… và biên soạn “Biên niên sử Quán Thế Âm Bồ tát”, được trình bày dưới dạng tiểu cảnh. Tu hành và cứu người theo tinh thần đạo Phật …

Tiểu sử của Avalokitesvara - Tập 1

Sach.info – thư viện sách miễn phí. Chúc các bạn có thêm nhiều kiến thức bổ ích từ website sach.info.
31,000 vnđ

150

Thư viện PDF Selavia Cuốn sách Tập Truyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát -Tập 1 được viết bởi tác giả Tâm Nguyên, bàn về chủ đề Lịch Sử – Địa Lý – Tôn… và được in với hình thức .

Quyển sách Tập Truyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát -Tập 1 được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành
2015 .

Bạn đang xem: Tập Truyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát -Tập 1 PDF

TẢI SÁCH PDF NGAY

✅ Tác giả ✅ Tâm Nguyên
✅ Nhà xuất bản ✅ Bìa Mềm
✅ Ngày xuất bản
2015
✅ Số trang
155
✅ Loại bìa
✅ Trọng lượng
150 gram
✅ Người dịch

Download ebook Tập Truyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát -Tập 1 PDF

Tải sách Tập Truyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát -Tập 1 PDF ngay tại đây

TẢI SÁCH PDF NGAY

Review sách Tập Truyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát -Tập 1

Hình ảnh bìa sách Tập Truyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát -Tập 1

Đang cập nhật…

Nội dung sách Tập Truyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát -Tập 1

Tập Truyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát -Tập 1
Bồ Tát Quan Thế Âm là một trong bốn Đại Bồ Tát Hán truyền Phật giáo – đặc trưng chủ yếu là Đại từ Đại bi. Phạn ngữ: Avalokitesvara, dịch là Quán Thế Âm, Quan Tự Tại, gọi đầy đủ là Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
Kinh Phật đề cập đến Bồ Tát có thể là vô biên vô lượng, sự tôn sùng và tín ngưỡng Quán Thế Âm đáng kể là thứ nhất. Ngay từ thế kỷ đầu tiên, khi đạo Phật truyền đến Trung Quốc thì hình tượng Quán Thế Âm đã nhanh chóng gây được ảnh hưởng sâu đậm trong lòng người, nhất là hình tượng nữ tính hóa của Bồ tát…
Vào cuối đời Thanh, chủ nhân Mạn Đà La Thất đã sưu tầm nhiều tài liệu, ký sự, truyền thuyết… biên soạn tập Truyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Quan Âm Đích Cố Sự), trình bày theo hình thức tiểu thuyết truyền kỳ, thuật lại thân thế, sự tu hành khắc khổ và cứu nhân độ thế theo tinh thần Phật đạo…

Mua sách Tập Truyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát -Tập 1 ở đâu

Bạn có thể mua sách Tập Truyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát -Tập 1 tại đây với giá

31.000 đ
(Cập nhật ngày 24/11/2022 )

Tìm kiếm liên quan

Tập Truyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát -Tập 1 PDF

Tập Truyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát -Tập 1 MOBI

Tập Truyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát -Tập 1 Tâm Nguyên ebook

Tập Truyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát -Tập 1 EPUB

Tập Truyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát -Tập 1 full

Tìm hiểu thêm
Lịch sử – Địa lý – Tôn giáo …
Tân Nguyên
bìa mềm

2015

155

150

Tiểu sử của Avalokitesvara – Tập 1

Quán Thế Âm Bồ tát là một trong bốn vị Bồ tát lớn của Phật giáo Trung Quốc, chủ yếu được đặc trưng bởi lòng đại bi và đại bi. Tiếng Phạn: Avalokitesvara, dịch nghĩa là Quán Thế Âm, Quán Thế Âm, tên đầy đủ là Đại Bi, Cứu Thế, Cứu Thế, Quảng Nam, Quán Thế Âm Bồ tát.

Trong kinh Phật có đề cập rằng Bồ tát có thể vô lượng vô biên, và lòng sùng mộ và tín ngưỡng Quán Thế Âm lên hàng đầu. Kể từ khi Phật giáo du nhập vào Trung Quốc vào thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên, hình tượng Phật Bà Quan Âm đã nhanh chóng có sức ảnh hưởng sâu sắc đến lòng người, đặc biệt là hình tượng nữ tính của Bồ tát …

Vào cuối thời nhà Thanh, chủ nhân của Mạn đà la đã thu thập nhiều tài liệu, hồi ký, truyền thuyết,… và biên soạn “Biên niên sử Quán Thế Âm Bồ tát”, được trình bày dưới dạng tiểu cảnh. Tu hành và cứu người theo tinh thần đạo Phật …

https://sach.info là website thư viện sách định dạng PDF miễn phí lớn nhất Việt Nam
31,000 vnđ

150

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *