Thư viện PDF Selavia Cuốn sách The Vocabulary Files – B1 level được viết bởi tác giả Andrew Betsis, Lawrence Mamas, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức .

Quyển sách The Vocabulary Files – B1 level được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành
2018 .

Bạn đang xem: The Vocabulary Files – B1 level PDF

TẢI SÁCH PDF NGAY

✅ Tác giả ✅ Andrew Betsis, Lawrence Mamas
✅ Nhà xuất bản ✅ Bìa Mềm
✅ Ngày xuất bản
2018
✅ Số trang
68
✅ Loại bìa
✅ Trọng lượng
120 gram
✅ Người dịch

Download ebook The Vocabulary Files – B1 level PDF

Tải sách The Vocabulary Files – B1 level PDF ngay tại đây

TẢI SÁCH PDF NGAY

Review sách The Vocabulary Files – B1 level

Hình ảnh bìa sách The Vocabulary Files – B1 level

image

image

image

Đang cập nhật…

Nội dung sách The Vocabulary Files – B1 level

The Vocabulary Files – B1 level
The Vocabulary Files series consists of 6 Books, for CEF Levels: A1- A2 – B1 – B2 – C1 – C2The aim of the series is to give students the chance to expand their vocabulary in different areas.
Each unit deals with a common Vocabulary topic; the vocabulary is taught through a variety of exercises with lots of illustrations to make them more lively and interesting.
This series can be used as Time Fillers; when teachers have some extra time and they need something to do to help students revise what they have already been taught. Alternatively, it can also be used to help weak students enrich their vocabulary in various common topics.Levels B1, B2, C1 and C2 in this series have also been written for students who are planning to take the IELTS exam. They cover some of the main vocabulary points that IELTS candidates will need for the Listening, Reading, Writing and Speaking sections of the exam. The vocabulary that students acquire in each of these books will help them to achieve the score they want in the IELTS exam.The 15 units in each of these books, focus on topic-specific vocabulary areas, which may be required in the IELTS exam (for example, economy, education, health, etc). Some Exercises focus on general vocabulary items, which can be used in all aspects of the English language. Many of these words are relevant to specific tasks in the IELTS exam (for example, describing how something works, writing a letter or describing a house).

Mua sách The Vocabulary Files – B1 level ở đâu

Bạn có thể mua sách The Vocabulary Files – B1 level tại đây với giá 57.720 đ (Cập nhật ngày 19/12/2022 )

Tìm kiếm liên quan

The Vocabulary Files – B1 level PDF

The Vocabulary Files – B1 level MOBI

The Vocabulary Files – B1 level Andrew Betsis, Lawrence Mamas ebook

The Vocabulary Files – B1 level EPUB

The Vocabulary Files – B1 level full

Tìm hiểu thêm
sách học ngoại ngữ
Andrew Bessis, Lawrence Mamath
bìa mềm

2018

68

120

Tập tin từ vựng – Cấp độ B1

Bộ tài liệu thuật ngữ gồm 6 cuốn cho các trình độ CEF: A1- A2 – B1 – B2 – C1 – C2
Mục đích của bộ sách là mang đến cho học sinh cơ hội mở rộng vốn từ vựng của mình trong các lĩnh vực khác nhau.

Mỗi bài học liên quan đến một chủ đề từ vựng phổ biến; từ vựng được dạy thông qua nhiều bài tập khác nhau, với hình ảnh minh họa phong phú để làm cho từ vựng trở nên thú vị hơn.

Bộ sách này có thể được sử dụng như một phần bổ sung thời gian; khi giáo viên có thêm thời gian, họ cần phải làm gì đó để giúp học sinh ôn tập lại những gì họ đã dạy. Ngoài ra, nó cũng có thể được sử dụng để giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn làm giàu vốn từ vựng của họ về nhiều chủ đề thông thường.
Các cấp độ B1, B2, C1 và C2 trong loạt bài này cũng được viết cho học sinh dự định thi IELTS. Chúng bao gồm một số điểm từ vựng chính mà các thí sinh IELTS cần cho các phần nghe, đọc, viết và nói của bài thi. Từ vựng học viên thu được trong mỗi cuốn sách sẽ giúp họ đạt được điểm số như mong muốn trong kỳ thi IELTS.
15 đơn vị trong mỗi cuốn sách, tập trung vào các lĩnh vực từ vựng theo chủ đề cụ thể có thể được yêu cầu cho bài thi IELTS (ví dụ: kinh tế, giáo dục, sức khỏe, v.v.). Một số bài tập tập trung vào các mục từ vựng chung và có thể được sử dụng trong tất cả các khía cạnh của ngôn ngữ tiếng Anh. Nhiều từ trong số này có liên quan đến các nhiệm vụ cụ thể trong bài thi IELTS (ví dụ: mô tả cách hoạt động của một thứ gì đó, viết một lá thư hoặc mô tả một ngôi nhà).


image
image
image

Giá đặc biệt57.720 đ

120

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *