Thư viện PDF Selavia Cuốn sách Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại được viết bởi tác giả Can Xuân Tùng, bàn về chủ đề Lịch Sử – Địa Lý – Tôn…. Thư Viện PDF đọc sách onlone miễn phí đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!.

Quyển sách Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại được nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật phát hành
2021 .

Bạn đang xem: Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại PDF

Thông tin về sách

Tác giả Can Xuân Tùng
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
Ngày xuất bản 2021
Số trang 434
Loại bìa Bìa Mềm
Trọng lượng 450 gram
Người dịch

Download ebook Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại PDF

Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại

Tải sách Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại PDF ngay tại đây

TẢI SÁCH PDF NGAY

Review sách Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại

Hình ảnh bìa sách Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại

Đang cập nhật…

Nội dung sách Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại

Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu và có cái nhìn tổng thể về đất nước và văn hóa Trung Quốc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức dịch và xuất bản cuốn sách Văn hóa Trung Hoa: Lịch sử và hiện tại của Nhà xuất bản Khoa học xã hội Trung Quốc. Cuốn sách lấy bối cảnh là nền văn minh Trung Quốc và phương Tây giao lưu học hỏi lẫn nhau để giải thích nội dung chính của văn hóa Trung Quốc một cách vừa giản lược, vừa hệ thống từ các phương diện nguồn gốc, diễn biến của văn minh Trung Hoa, chế độ, tư tưởng, giá trị, cũng như nghệ thuật và thẩm mỹ trong lịch sử Trung Quốc và cuối cùng là chia sẻ “kinh nghiệm Trung Quốc”, “lý luận Trung Quốc”, “chế độ Trung Quốc” với thế giới bên ngoài qua năm chương khác nhau:

Chương 1: Phát hiện khảo cổ và nguồn gốc nền văn minh Trung Hoa;

Chương 2: Thiên hạ quốc gia và chế độ lễ nghi;

Chương 3: Tư tưởng và tín ngưỡng;

Chương 4: Nghệ thuật và thẩm mỹ;

Chương 5: Giao lưu văn hóa Trung Quốc với nước ngoài và Cộng đồng chung vận mệnh nhân loại.

Mua sách Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại ở đâu

Bạn có thể mua sách Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại tại đây với giá

178.000 đ
(Cập nhật ngày 12/03/2023 )

Tìm kiếm liên quan

Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại PDF

Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại MOBI

Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại Can Xuân Tùng ebook

Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại EPUB

Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại full

Tìm hiểu thêm
Lịch sử – Địa lý – Tôn giáo …
Cận Xuân Đông
Sự thật Báo chí Chính trị Quốc gia

Năm 2021

434

bìa mềm

450

Để bạn đọc có thêm tư liệu và hiểu biết toàn diện về đất nước, văn hóa Trung Quốc, Nhà xuất bản Chính trị – Sự thật Quốc gia đã tổ chức dịch và xuất bản cuốn sách. Văn hóa Trung Quốc: Lịch sử và Hiện tại Nhà xuất bản Khoa học xã hội Trung Quốc Với nền tảng học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh Trung Quốc và phương Tây, cuốn sách này giải thích một cách ngắn gọn và có hệ thống những nội dung chính của văn hóa Trung Quốc từ nguồn gốc và sự phát triển của văn hóa Trung Quốc. Các giá trị, cũng như nghệ thuật và mỹ học trong lịch sử Trung Quốc, cuối cùng chia sẻ “Kinh nghiệm Trung Quốc”, “Lý thuyết Trung Quốc”, “Chế độ Trung Quốc” với thế giới bên ngoài thông qua năm chương khác nhau:

Chương 1: Khám phá Khảo cổ học và Nguồn gốc Văn minh Trung Quốc;

Chương II: Dưới chế độ nhà nước và nghi lễ;

Chương 3: Suy nghĩ và Niềm tin;

Chương 4: Nghệ thuật và Thẩm mỹ;

Chương 5: Giao lưu văn hóa Trung-nước ngoài và một cộng đồng chung một tương lai cho nhân loại.

Văn hóa Trung Quốc: Lịch sử và Hiện tại

Sach.info – thư viện sách miễn phí. Chúc các bạn có thêm nhiều kiến thức bổ ích từ website sach.info.
178,000 vnđ

450

Thư viện PDF Selavia Cuốn sách Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại được viết bởi tác giả Can Xuân Tùng, bàn về chủ đề Lịch Sử – Địa Lý – Tôn…. Thư Viện PDF đọc sách onlone miễn phí đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!.

Quyển sách Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại được nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật phát hành
2021 .

Bạn đang xem: Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại PDF

TẢI SÁCH PDF NGAY

✅ Tác giả ✅ Can Xuân Tùng
✅ Nhà xuất bản ✅ NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
✅ Ngày xuất bản
2021
✅ Số trang
434
✅ Loại bìa ✅ Bìa Mềm
✅ Trọng lượng
450 gram
✅ Người dịch

Download ebook Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại PDF

Tải sách Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại PDF ngay tại đây

TẢI SÁCH PDF NGAY

Review sách Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại

Hình ảnh bìa sách Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại

Đang cập nhật…

Nội dung sách Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại

Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu và có cái nhìn tổng thể về đất nước và văn hóa Trung Quốc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức dịch và xuất bản cuốn sách Văn hóa Trung Hoa: Lịch sử và hiện tại của Nhà xuất bản Khoa học xã hội Trung Quốc. Cuốn sách lấy bối cảnh là nền văn minh Trung Quốc và phương Tây giao lưu học hỏi lẫn nhau để giải thích nội dung chính của văn hóa Trung Quốc một cách vừa giản lược, vừa hệ thống từ các phương diện nguồn gốc, diễn biến của văn minh Trung Hoa, chế độ, tư tưởng, giá trị, cũng như nghệ thuật và thẩm mỹ trong lịch sử Trung Quốc và cuối cùng là chia sẻ “kinh nghiệm Trung Quốc”, “lý luận Trung Quốc”, “chế độ Trung Quốc” với thế giới bên ngoài qua năm chương khác nhau:

Chương 1: Phát hiện khảo cổ và nguồn gốc nền văn minh Trung Hoa;

Chương 2: Thiên hạ quốc gia và chế độ lễ nghi;

Chương 3: Tư tưởng và tín ngưỡng;

Chương 4: Nghệ thuật và thẩm mỹ;

Chương 5: Giao lưu văn hóa Trung Quốc với nước ngoài và Cộng đồng chung vận mệnh nhân loại.

Mua sách Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại ở đâu

Bạn có thể mua sách Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại tại đây với giá

178.000 đ
(Cập nhật ngày 24/11/2022 )

Tìm kiếm liên quan

Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại PDF

Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại MOBI

Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại Can Xuân Tùng ebook

Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại EPUB

Văn Hóa Trung Hoa: Lịch Sử Và Hiện Tại full

Tìm hiểu thêm
Lịch sử – Địa lý – Tôn giáo …
Cận Xuân Đông
Sự thật Báo chí Chính trị Quốc gia

Năm 2021

434

bìa mềm

450

Để bạn đọc có thêm tư liệu và hiểu biết toàn diện về đất nước, văn hóa Trung Quốc, Nhà xuất bản Chính trị – Sự thật Quốc gia đã tổ chức dịch và xuất bản cuốn sách. Văn hóa Trung Quốc: Lịch sử và Hiện tại Nhà xuất bản Khoa học xã hội Trung Quốc Với nền tảng học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh Trung Quốc và phương Tây, cuốn sách này giải thích một cách ngắn gọn và có hệ thống những nội dung chính của văn hóa Trung Quốc từ nguồn gốc và sự phát triển của văn hóa Trung Quốc. Các giá trị, cũng như nghệ thuật và mỹ học trong lịch sử Trung Quốc, cuối cùng chia sẻ “Kinh nghiệm Trung Quốc”, “Lý thuyết Trung Quốc”, “Chế độ Trung Quốc” với thế giới bên ngoài thông qua năm chương khác nhau:

Chương 1: Khám phá Khảo cổ học và Nguồn gốc Văn minh Trung Quốc;

Chương II: Dưới chế độ nhà nước và nghi lễ;

Chương 3: Suy nghĩ và Niềm tin;

Chương 4: Nghệ thuật và Thẩm mỹ;

Chương 5: Giao lưu văn hóa Trung-nước ngoài và một cộng đồng chung một tương lai cho nhân loại.

https://sach.info là website thư viện sách định dạng PDF miễn phí lớn nhất Việt Nam
178,000 vnđ

450

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *